KLASBANT

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Vizyonumuz, sektörünün tercih edilen tedarikçisi, tedarikçilerimizin tercih ettiği müşterisi, çalışanlarımızın ve bizimle çalışma potansiyeli olan insan kaynaklarının, tercih ettiği firma olmaktır.

Vizyonumuzu sürdürebilir şekilde yaşamamız Toplam Kalite’ yi ve Sürekli Gelişim’ i yaşam biçimi olarak benimsemiş olmamızdandır. Bu doğrultuda Klasbant, çalışanları ile birlikte tedarikten müşteriye ve satış sonrası servise uzanan, üretim ve hizmet süreçlerinde aşağıdaki ilkelerle çalışmaktadır:

  • Tüm süreçlerimizde, işimizi ilk defada doğru yaparak, insan, hammadde, makine, enerji, su gibi kaynaklarımızı etkin kullanarak müşteriye mümkün olan en ekonomik fiyatta kaliteli ürün ve hizmet sunmak.
  • Kalite, Çevre, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerimizi, yasal gereksinimlerin üzerinde uygulamak, eğitim ve davranışlarımızla, çalışanlarımıza, koşulsuz bilinç seviyesinde benimsetmek.
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının oluşmasını engellemek.
  • Hedeflediğimiz çevresel faktörler doğrultusunda, sürekli gelişimi sağlamak ve kirliliğin azaltılması için çalışmalar yapmak.
  • Yapışkan Bant etkinliğini arttıracak, birim tüketimini/atığını azaltacak, üretim prosesinde kullanılan doğal kaynakları daha etkin kullanacak ürünlerin geliştirilmesindeki çalışmalarımıza artırarak devam etmek.
  • Çalışanlarımızı, iş ve iş dışında içinde bulunduğumuz çevreye ve topluma duyarlı, iyileştirmek için aktif sorumluluk alan kişiler olmasına ortam sağlamak ve destek vermek.

 Sektöründe yaklaşımları ile çalışanlarının, müşterilerinin ve tedarikçilerinin tercihi olmak vazgeçilmez hedefimizdir.